41 người thương vong, hơn 43.000 căn nhà hư hại vì lũ miền Trung

VietTimes -- Ngày 7/11, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung-Tây Nguyên cho biết, bão lũ đã làm 41 người trên địa bàn các tỉnh miền Trung bị chết, mất tích và bị thương.

Miền Trung ngập trong biển nước

Miền Trung ngập trong biển nước

Cụ thể, tính đến sáng ngày 7/11 đã có 15 người chết (Quảng Bình: 03 người; Quảng Trị: 02 người; Bình Định: 02 người; Phú Yên: 07 người; Đắk Lắk: 01 người); 6 người mất tích (Quảng Bình: 01 người; Quảng Ngãi: 03 người; Phú Yên: 01 người; Kon Tum: 01 người); 20 người bị thương (Quảng Bình: 14 người; Quảng Trị: 02 người; TT.Huế: 01 người; Quảng Ngãi: 01 người; Bình Định: 02 người).

Mưa lũ làm 225 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn (trên 70%); 3 ngôi nhà bị thiệt hại rất nặng (từ 50% -70%); 249 nhà bị thiệt hại một phần (dưới 30%); 42.812 nhà bị ngập (Quảng Bình: 25.896 nhà; Quảng Trị: 2.596 nhà; Huế: 13 nhà; Quảng Ngãi: 19 nhà; Bình Định: 1.450 nhà; Phú Yên: 9.679 nhà; Khánh Hòa: 246 nhà; Ninh Thuận: 18 nhà; Gia Lai: 196 nhà; Đắk Lắk: 2.642 nhà; Đăk Nông: 57 nhà). Và hiện còn khoảng 800 nhà (Phú Yên) và 150 nhà (Đắk Lắk) còn ngập.

Về nông nghiệp: 6.714 ha lúa bị ngập (Q.Trị: 20ha; Q.Ngãi: 35ha; B.Định: 1.664ha; P.Yên: 1.676ha; K.Hòa: 1.230ha; N.Thuận: 1.478ha; Gia Lai: 35ha; Đắk Lắk: 518ha; Đăk Nông: 58ha). 

Hiện nay mực nước trên các sông đang xuống dần, các địa phương đang kiểm tra đánh giá thiệt hại; 6.609ha hoa màu bị ngập, hư hại (Q.Trị: 110ha; Q.Ngãi: 20ha; B.Định: 628ha; P.Yên: 4.000ha; K.Hòa: 347ha; N.Thuận: 1.040ha; Gia Lai: 289ha; Đăk Nông: 175ha); 6.305 con gia súc bị chết, cuốn trôi (Q.Trị: 174 con; Q.Ngãi: 06 con; B.Định: 56 con; Phú Yên: 232 con; Ninh Thuận: 03 con; Kon Tum: 8 con; Gia Lai: 01 con; Đắk Lắk: 5.825 con); 44.239 con gia cầm bị chết, cuốn trôi (Q.Trị: 25.620 con; B.Định: 3.500 con; P.Yên: 14.349 con; K.Hòa: 770 con).

Về giao thông, thủy lợi: 162.088m3 tuyến đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở; 22 cầu, cống bị sạt lở hư hỏng; 62.692m3 đất, đá, bê tông bị sạt lở; 57.030m chiều dài kênh mương, đê kè bị sạt lở.
Ước tổng thiệt hại ban đầu khoảng 590,538 tỷ đồng (Quảng Bình: 55 tỷ; Quảng Trị: 95 tỷ; Phú Yên: 311,5 tỷ; Khánh Hòa: 124 tỷ; Kon Tum: 5,038 tỷ).