38/49 bản thảo sách giáo khoa lớp 1 được đề nghị phê duyệt

VietTimes – Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), ngày 22/11, Bộ sẽ công bố các bộ sách giáo khoa lớp 1 được lựa chọn để sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Học sinh trong giờ học

Học sinh trong giờ học

Trong quá trình lựa chọn sách giáo khoa cho chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ GD&ĐT đã tiếp nhận 49 bản thảo ở 9 môn học gồm: môn Tiếng Việt: 6 bản thảo; môn Toán: 6 bản thảo; môn Đạo Đức: 6 bản thảo; môn Tự nhiên-Xã hội: 5 bản thảo; môn Giáo dục Thể chất: 4 bản thảo; môn Nghệ thuật (Âm nhạc): 5 bản thảo; môn Nghệ thuật (Mĩ thuật): 5 bản thảo; Hoạt động trải nghiệm: 6 bản thảo; môn Tiếng Anh: 6 bản thảo.

Sau 2 vòng thẩm định, đã có 38 bản thảo sách giáo khoa ở 9 môn học được đánh giá "Đạt" và đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét phê duyệt.

Hiện, các địa phương đã thành lập một hội đồng thẩm định do Giám đốc Sở GD&ĐT làm chủ tịch hội đồng để nghiên cứu, đánh giá. Tại Hà Nội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã đề nghị mời các nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia thẩm định để sớm tham mưu, đề xuất cho Thành ủy, UBND TP. Hà Nội triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Việc triển khai sách giáo khoa trong chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được thực hiện theo lộ trình: Năm 2020 là lớp 1; năm 2021 lớp 2 và lớp 6; năm 2022 lớp 3, lớp 7 và lớp 10; năm 2023 lớp 4, lớp 8 và lớp 11; năm 2024 lớp 5, lớp 9 và lớp 12.