3 tháng, nợ công ty bầu Đức tăng thêm 1.500 tỷ đồng

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2016 với các khoản nợ phải trả tiếp tục tăng thêm hơn 1.500 tỷ đồng.

Theo báo cáo mới nhất, tính đến quý I/2016 với các khoản nợ phải trả tiếp tục tăng thêm hơn 1.500 tỷ đồng trong trong khi lợi nhuận giảm 10%. Ảnh:HNG.

Theo báo cáo mới nhất, tính đến quý I/2016 với các khoản nợ phải trả tiếp tục tăng thêm hơn 1.500 tỷ đồng trong trong khi lợi nhuận giảm 10%. Ảnh:HNG.

Cụ thể, tính đến ngày 31/3/2016, nợ phải trả của HNG là 18.780 tỷ đồng, tăng 1.559 tỷ đồng so với 17.221 tỷ đồng cuối năm 2015. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng thêm hơn 850 tỷ đồng lên 7.888 và dài hạn tăng gần 700 tỷ đồng lên 10.891 tỷ đồng.

Doanh thu thuần đạt gần 1.281 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ 2015. Trong đó, đóng góp chính là doanh thu bán bò tăng đột biến hơn 892 tỷ đồng, bán bắp hơn 88 tỷ đồng, trong khi trong khi bán đường chỉ còn hơn 246 tỷ đồng, giảm hơn 17%.

Tuy nhiên, giá vốn cũng ghi nhận mức tăng đột biến lên 1.047 tỷ đồng, chủ yếu là giá vốn bán bò 772 tỷ đồng. Điều này khiến lãi gộp cuối quý I/2016 còn 234 tỷ đồng, chỉ tăng hơn 13%.

Doanh thu tài chính gấp hơn 4 lần cùng kỳ, đạt hơn 59 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi cho vay các công ty khác và lãi chênh lệch tỷ giá.

Chi phí tài chính tăng gần 88%, lên 154 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay tăng 27% đạt hơn 102 tỷ đồng. Ngoài tài chính thì các chi phí khác của HNG cũng tăng mạnh như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp nên lãi thuần chỉ còn 87 tỷ đồng, giảm 20%.

Tuy vậy, nhờ khoản lợi nhuận 21 tỷ đồng đến từ việc thanh lý tài sản, lãi ròng HNG đạt 95 tỷ đồng, chỉ giảm 10% còn so với mức 106 tỷ đồng của quý I/2015.

Ngoài ra, trong quý I/2016, chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn (chưa hạch toán vào chi phí trong kỳ) của HNG tăng hơn 2.300 tỷ lên 13.470 tỷ đồng. Chi phí này chủ yếu là trồng cây cao su, cây cọ dầu và đầu tư nhà xưởng, vật tư kiến trúc.

Theo Zing