212.000 tỉ đồng đi đâu?

Trả lời trong Chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời" ngày 13.12, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh công bố một con số giật mình, năm 2015, Thanh tra Chính phủ thanh tra 40.000 cuộc, phát hiện sai phạm 212.000 tỉ đồng, tương đương khoảng 10 tỉ USD.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh

Quả thật khó có lời nào để diễn tả được nỗi bức xúc của dân chúng về con số này. 10 tỉ USD quá lớn so với nước nghèo mà sai phạm khơi khơi như 10 tỉ tiền đồng. Ông Huỳnh Phong Tranh nói về lợi ích nhóm, vô hiệu hóa các thiết chế dân chủ ở cơ sở. Ngoài ra, có những vụ việc tạo ra lợi ích nhóm từ việc xây dựng cơ chế chính sách để làm lợi cho cá nhân, cho nhóm của mình.

Một quốc gia "vay nợ lắm khi tràn nước mắt, chạy ăn từng bữa mướt mồ hôi", lại để cho những nhóm lợi ích khai thác túi tiền công dễ dàng như vậy. Đọc báo chỉ toàn thấy Việt Nam đi vay, hết ODA nước này đến hỗ trợ của nước khác. Điểm tin chỉ thấy, nợ công, nơi này hết tiền, nơi kia thiếu vốn. Hãy đặt ra câu hỏi vì sao nợ, vì sao hết tiền và có thể trả lời ngay là các nhóm lợi ích xà xẻo chia nhau.

Chia nhau tiền tấn thì quá rõ là tham nhũng, nhưng còn biết bao nhiêu lợi ích khác mà ngân sách phải è lưng ra gánh. Các đoàn cán bộ đi du lịch học tập như Đà Nẵng, Quảng Nam tiêu tiền của ai vậy? Các làng văn hoá, bảo tàng, nhà hát dây xong bỏ hoang xài tiền của ai vậy? Các dự án đội vốn khủng khiếp cũng là tiền đi vay.

Dân nghe đến số tiền sai phạm quá lớn rất sốt ruột, hãy công khai cho người dân biết sai phạm 212.000 tỉ này là sai phạm gì, cơ quan nào sai phạm và ai chịu trách nhiệm

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nói đến lợi ích nhóm, trước đó cũng nhiều người nói lợi ích nhóm và nhóm lợi ích, nhưng không ai chỉ ra nhóm nào. Ông Huỳnh Phong Tranh nói đúng pháp luật, đó là không khẳng định tham nhũng vì chỉ có toà án mới phán quyết tội danh tham nhũng. 

Nhưng xin thưa rằng, sai phạm chừng đó tiền, mà không phải tham nhũng thì là gì? Sai phạm đến 10 tỉ USD nhưng địa phương này không có tham nhũng, địa phương khác chưa phát hiện ra tham nhũng. Vậy thì, số tiền này đi đâu, làm từ thiện cho quan chức hay sao?

Chúng ta có nhiều cơ quan phòng, chống tham nhũng cùng với một hệ thống pháp luật làm công cụ, nhưng không phát hiện ra tham nhũng là do con người. Tại sao có nhóm lợi ích nhưng không phát hiện được, không thể để người có trách nhiệm trong công tác phòng chống tham nhũng trở thành "thành viên" của các nhóm lợi ích.

Theo Lao Động