2016: Viettel đặt mục tiêu đạt 1,5 tỷ USD doanh thu tại 8 thị trường nước ngoài

Ngày 26/4, Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) phát đi thông báo cho biết, tại Đại hội cổ đông diễn ra cùng ngày, đơn vị này đã thông báo kế hoạch năm 2016 với mục tiêu đạt tổng doanh thu gần 1,5 tỷ USD cho 8 thị trường (trừ Việt Nam và Peru).

Năm 2015, Viettel Global đã khai trương thị trường tại Tanzania. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)

Năm 2015, Viettel Global đã khai trương thị trường tại Tanzania. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)


Cụ thể, năm 2016, Viettel Global sẽ mở thêm từ 1-2 thị trường mới, tăng trưởng 8,35 triệu khách hàng mới, nâng lũy kế thuê bao tại thị trường nước ngoài lên con số 25 triệu. Viettel Global cũng đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 51,4 triệu USD, bằng 90% năm 2015. 

Phía Viettel Global cho biết đây là những tính toán dựa trên cơ sở tiếp tục chiến lược mở rộng thị trường, tăng lợi thế quy mô, tạo điều kiện thúc đẩy lĩnh vực nghiên cứu sản xuất của Tập đoàn Viettel. 

Dự kiến trong năm 2016, Viettel sẽ triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng ở Myanmar, thị trường được đánh giá là có nhiều tiềm năng với quy mô dân số lớn nhất trong các thị trường nước ngoài Viettel đã đầu tư. Đây cũng là thị trường đang tăng trưởng với tốc độ cao, nhu cầu sử dụng data tăng với hơn 60% dân sử dụng điện thoại smartphone. 

Theo báo cáo tài chính năm 2015, tổng doanh thu từ hoạt động đầu tư quốc tế của Viettel Global tăng 9% đạt gần 1,4 tỷ USD. Tổng số thuê bao lũy kế của Viettel Global đã đạt 16,5 triệu khách hàng. Về lợi nhuận năm 2015, Viettel Global vẫn duy trì lãi gần 58 triệu USD trước thuế. Đây là kết quả của chiến lược tập trung mở rộng quy mô, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. 

Cũng tại Đại hội cổ đông, Viettel Global đề xuất chia cổ tức ở mức 10% bằng tiền mặt, cao hơn 1,5 lần so với lãi suất ngân hàng dài hạn 12 tháng.

Hội đồng quản trị của Viettel Global cũng trình phương án tăng vốn điều lệ thêm 8.000 tỷ đồng thông qua hình thức chào bán cổ phiếu cho Tập đoàn Viettel. Đây là hoạt động bổ sung hoàn thiện cho chủ trương tăng 10.000 tỷ vốn đã được duyệt từ năm 2015, nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng đầu tư các thị trường lớn trong năm 2016 của đơn vị này.

Theo VietNam+