20 thành viên chủ chốt của Chính phủ thôi chức

Chiều 8/4, hai Phó thủ tướng và 18 bộ trưởng được chấp thuận thôi nhiệm vụ với sự tán thành cao. Kết quả kiểm phiếu được công bố cho thấy tỷ lệ tán thành miễn nhiệm với 20 nhân sự của Chính phủ khá cao

20 thành viên chủ chốt của Chính phủ thôi chức

Kết quả cụ thể như sau:

Hai Phó thủ tướng:

1. Ông Hoàng Trung Hải 469 (94%) phiếu

2. Ông Vũ Văn Ninh 451 (91%) phiếu

20 thành viên chủ chốt của Chính phủ thôi chức ảnh 1

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh (trái) và Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải.

18 bộ trưởng và các trưởng ngành:

1. Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng 464 (94%)

2. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch 468 (94%)

3. Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội 459 (93%).

4. Ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Nội vụ 463 (93%)

5. Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo 454 (92%)

6. Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Công Thương 455 (92%)

7. Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư 403 (81%)

8. Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông 461 (93%).

9. Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Tư pháp 451 (91%)

10. Ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ 461 (93%)

11. Ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

12. Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường 465 (94%).

13. Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra Chính phủ456 (92%)

14. Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an 475 (96%)

15. Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 962 (93%)

16. Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 433 (87%).

17. Ông Nguyễn Văn Nên, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 466 (91%)

18. Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Xây dựng 457 (92%)

Như vậy các ông bà nói trên được chấp thuận thôi nhiệm vụ từ hôm nay.

Trong các Phó thủ tướng của Chính phủ đương nhiệm, ông Nguyễn Xuân Phúc vừa được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng; ông Hoàng Trung Hải đã được phân công chức Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Vũ Văn Ninh không tái cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Có 4 bộ trưởng và trưởng ngành đã nhận trọng trách mới là Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang vừa được bầu làm Chủ tịch nước; Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng được phân công đảm nhận vị trí Bí thư Thành ủy TP HCM; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên được phân công đảm nhận cương vị Chánh Văn phòng Trung ương.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình được Trung ương bầu làm ủy viên Bộ Chính trị và đang chờ phân công nhiệm vụ mới.

Bên cạnh đó, 13 bộ trưởng không tái cử ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và tới tuổi nghỉ hưu.

Ngày mai, Quốc hội sẽ bỏ phiếu bầu nhân sự thay thế.

Theo VNE