2/3 tín nhiệm thấp, lãnh đạo ngành công an có thể từ chức

Theo thông tư 45/2015/TT-BCA của Bộ Công an về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong CAND, những người có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên nếu xét thấy không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì cho từ chức hoặc thôi chức để bố trí công tác khác.

2/3 tín nhiệm thấp, lãnh đạo ngành công an có thể từ chức

Theo đó, đối tượng lấy phiếu tín nhiệm gồm: Thứ trưởng; Tổng Cục trưởng, Phó Tổng Cục trưởng và tương đương; Cục trưởng, Phó Cục trưởng và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ và thuộc Tổng cục; Giám đốc, Phó Giám đốc CA và CS PCCC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng CA cấp huyện.

Trường hợp cán bộ mới được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ trong năm lấy phiếu thì không tiến hành lấy phiếu tín nhiệm.

Theo nguyên tắc, việc lấy phiếu được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín vào giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ.

Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kì

Theo đó, việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành sau sơ kết 6 tháng đầu năm của năm thứ 3 (giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp). Đối với các học viện, trường CA nhân dân tổ chức vào cuối năm học của năm giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ. 

Việc lấy phiếu tín nhiệm được tổ chức tại đơn vị nơi cán bộ đang công tác. Đối với chức danh Giám đốc Công an và Cảnh sát PCCC, Trưởng Công an cấp huyện đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm 2 nơi (HĐND và cấp ủy địa phương) thì không lấy phiếu tín nhiệm trong CAND.

Trường hợp thật đặc biệt có thể gửi phiếu đến cá nhân và quy định thời gian nhận phiếu (trước khi thực hiện phải báo cáo được lãnh đạo Bộ đồng ý).

Căn cứ để lấy phiếu tín nhiệm gồm các tiêu chí: phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực thực tiễn. 

Trên cơ sở này, người ghi phiếu tín nhiệm tự nhìn nhận, đánh giá khách quan về cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm để đánh dấu vào 1 trong 3 ô: "tín nhiệm cao", "tín nhiệm", "tín nhiệm thấp".

Thông tư nêu rõ, kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để tham khảo trong đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách cán bộ.

Những người có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp cần được xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch các chức vụ cao hơn khi rà soát, bổ sung quy hoạch và xem xét bố trí, sắp xếp công tác phù hợp.

Những người có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên cần kịp thời xem xét, nếu xét thấy không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì cho từ chức hoặc cho thôi giữ chức vụ để bố trí công tác khác, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/11 tới.

Theo VGP

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm