14 doanh nghiệp TPHCM cam kết thoái vốn hơn 3.606 tỷ đồng

Tại TPHCM, các tổng công ty, công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước đã ký cam kết với UBND TPHCM hoàn thành thoái vốn hơn 3.606 tỷ đồng trong năm 2015.

Các DN ký cam kết thoái vốn theo đúng lộ trình

Các DN ký cam kết thoái vốn theo đúng lộ trình

Theo kế hoạch thoái vốn đã được UBND TPHCM phê duyệt trong năm 2015, các tổng công ty, công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước phải thoái vốn ngoài ngành hơn 3.606 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo báo cáo từ Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp TPHCM, trong quý I/2015, các DN mới chỉ thoái được hơn 307 tỷ đồng.

Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, để các DN thực hiện đúng kế hoạch thoái vốn đã đăng ký, ngày hôm nay (14/4), UBND TP đã yêu cầu các DN thực hiện ký cam kết việc thoái vốn theo đúng lộ trình.

Phó Chủ tịch Lê Mạnh Hà cũng giao Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp theo dõi, đôn đốc các DN thực hiện thoái vốn và báo cáo định kỳ cho UBND TP.

Theo Chinhphu.vn