13.000 tỉ đồng giải tỏa, đền bù đất Dự án sân bay Long Thành

Ngày 13-4, UBND tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương đã họp bàn về cơ chế chính sách hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư đối với người dân bị ảnh hưởng khi Dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành triển khai.

Theo đó, tại cuộc họp, UBND tỉnh cho biết Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản cho phép tỉnh tổ chức lập quy hoạch khu tái định cư và lập dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cảng hàng không quốc

Theo đó, tại cuộc họp, UBND tỉnh cho biết Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản cho phép tỉnh tổ chức lập quy hoạch khu tái định cư và lập dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cảng hàng không quốc

Theo đó, tại cuộc họp, UBND tỉnh cho biết Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản cho phép tỉnh tổ chức lập quy hoạch khu tái định cư và lập dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm chỉ đạo việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện tiểu dự án khu tái định cư theo quy định của pháp luật; đồng thời làm việc trực tiếp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Giao thông vận tải nghiên cứu bố trí kinh phí ứng trước để thực hiện dự án theo quy định.

Được biết theo đề xuất, các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn: tiến hành thu hồi trên 2.557 ha thuộc địa bàn bốn xã Bình Sơn, Long An, Suối Trầu và xã Cẩm Đường. Giai đoạn này có trên 1.800 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 1.000 hộ giải tỏa trắng. Tổng dự toán bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn này khoảng trên 5.000 tỉ đồng. Giai đoạn 2 của dự án sẽ thu hồi trên 2.442 ha diện tích đất còn lại. Sẽ có 2.922 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có trên 2.500 hộ bị giải toả trắng. Tổng dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn này khoảng trên 8.000 tỉ đồng.

Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã quy hoạch hai khu tái định cư gồm Lộc An - Bình Sơn (diện tích trên 282 ha) và khu tái định cư Bình Sơn (diện tích 282 ha). Vị trí 2 khu tái định cư nằm phía Bắc của cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo PLO