1/3 dân Đức ủng hộ cuộc trưng cầu về việc Đức ra khỏi EU

63% số người được hỏi bày tỏ sự thất vọng về điều này, 11% — hoan nghênh kết quả bỏ phiếu, 20% không có cảm xúc gì về Brexit

1/3 dân Đức ủng hộ cuộc trưng cầu về việc Đức ra khỏi EU

1/3 dân Đức ủng hộ cuộc trưng cầu về việc Đức ra khỏi EU

Ở Đức, gần 70% dân số ủng hộ cải cách Liên minh châu Âu, 29% ủng hộ trưng cầu dân ý về việc Đức ra khỏi EU, dữ liệu của viện nghiên cứu Emnid cho biết.

Emnid cũng cho thấy ý kiến của người Đức về kết quả cuộc trưng cầu Anh ra khỏi EU. 

63% số người được hỏi bày tỏ sự thất vọng về điều này, 11% — hoan nghênh kết quả bỏ phiếu, 20% không có cảm xúc gì về Brexit.