Đại biểu Quốc hội đã chất vấn Thủ tướng những gì?

Đại biểu Quốc hội đã chất vấn Thủ tướng những gì?

- Theo nghị trình, cuối buổi sáng 18/11, Thủ tướng mới đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội. Với trọng trách là người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng đã và sẽ có giải pháp gì để Việt Nam không rơi vào bẫy thu nhập trung bình? Đại biểu Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước) nêu chất vấn ngay đầu giờ chiều 16/11.
Đại biểu sẽ chất vấn về biển Đông

Đại biểu sẽ chất vấn về biển Đông

- Từ hôm nay, 16-11, kỳ họp Quốc hội sẽ bước vào phiên chất vấn và kéo dài đến ngày 18-11. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội (QH) Việt Nam, toàn bộ thành viên Chính phủ sẽ đăng đàn trả lời trực tiếp tất cả những vấn đề mà đại biểu (ĐB) QH đặt ra.
Close