Chủ tịch FPT: Mọi công dân đều có thể trở thành doanh nghiệp số

Chủ tịch FPT: Mọi công dân đều có thể trở thành doanh nghiệp số

VietTimes -- Theo Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, trong cuộc cách mạng số, mọi tổ chức, doanh nghiệp sẽ trở thành tổ chức số, doanh nghiệp số; mọi lãnh đạo trở thành lãnh đạo số, ngân sách trở thành ngân sách số, mỗi công dân đều có thể trở thành một doanh nghiệp số.
Close