Ban hành chức năng , nhiệm vụ của Cục Thông tin đối ngoại

VietTimes -- Cục Thông tin đối ngoại là cơ quan trực thuộc Bộ TT&TT, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về thông tin đối ngoại. 
Ánh Dương - /
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn làm việc với cán bộ Cục Thông tin đối ngoạiBộ trưởng Trương Minh Tuấn làm việc với cán bộ Cục Thông tin đối ngoại

Ngày 16/6/2017, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 939/QĐ-BTTTT Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại.

Theo đó, Cục có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại Hà Nội. Cục có 15 nhiệm vụ và quyền hạn.

Về tổ chức bộ máy, biên chế , Cục có các phòng: Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ, Phòng Điều phối, Phòng Thông tin báo chí xuất bản, Phòng Chính sách và Hợp tác quốc tế và 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục đó là: Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 463/QĐ-BTTTT ngày 17/4/2014 của Bộ trưởng Bộ TTTT về chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại.


Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Close